Home / UPCSI Office Bearers

EC Members - UP CSI

President

Dr. Naveen Garg

President-Elect

Dr. Sudeep Kumar

Vice President

Dr. Ajay Pandey

Dr. Rishi Sethi

Hony. Secretary

Dr. Bhuwan C Tiwari

Treasurer

Dr. Akshyaya Pradhan

Hony. Editor

Dr. Roopali Khanna

Executive Members

Dr. Sharad Chandra

Dr. Asif Hasan

Dr. Ankit Sahu

Dr. Umeshwar Pandey

Dr. Sudarshan K Vijay

Dr. Alok Kumar Singh

Dr. Nirdesh Jain

Dr. Vikash Agarwal

Dr. Gaurav Chaudhary

Dr. Prakash Chandra Sahl

Dr. Punit Sondhi

Dr. Awadesh Sharma

Dr. Pravesh Vishwakarma

Dr. Vinesh Jain

Immediate Past President

Dr. Aditya Kapoor